Informujemy, że wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Ci maksymalny komfort podczas przeglądania serwisu i korzystania z jego funkcjonalności.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.
Jeżeli nie wyrażasz zgody – możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu używania „ciasteczek” w naszej Polityce Cookies.

zamknij
Nowa marka w ofercie - VARR
Nowa marka w ofercie - XTAR
Nowe przepisy dla osób pracujących z komputerem. Sprawdź szczegóły!
Polcan. Nowa marka w ofercie - Dafi
 Nowość w ofercie - papier biurowy Everywhere A4
Polcan. Obniżamy ceny na kalkulatory!
Asarto. Nowości w ofercie - ściereczki z mikrofibry
Polcan. Nowa marka w ofercie - Baseus.
Nowa marka w ofercie - Philips
Nowości w ofercie - magazyn zewnętrzny - monitory Dell
Marki, magazyn zewnetrzny ISO 9001:2023

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES
POLCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

I. Ochrona danych osobowych:

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług strony internetowej, sklepu internetowego (zwanych dalej Serwisem) w domenie *.polcan.pl. Podstawą prawną Polityki Prywatności są:

 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182),
 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204),
 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024).

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest:
POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Kręta 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 1182084717
REGON: 146118665
KRS: 0000419894, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy (zwana dalej Spółką).
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych oraz prywatności Użytkowników Serwisu, Spółka opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapewnienie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z zawartości Serwisu. Mają one na celu zapobieganie udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Spółka kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

4. Spółka stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych Użytkowników. Dane przekazane przez Użytkowników są przechowywane w systemach komputerowych znajdujących się w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach o ograniczonym dostępie. Dodatkowo Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z usług oferowanych przez Serwis, a serwerem do którego wysyłane są informacje lub dane osobowe Użytkownika. Aby chronić dane osobowe Użytkowników, Spółka podjęła odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, w związku z tym udzielenie dostępu do usług i danych osobowych wymaga podania identyfikatora Użytkownika i hasła. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić hasło.

5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach,
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [odnośnik do polityki plików “cookies”],
 3. poprzez gromadzenie logów serwera WWW.

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzach rejestracyjnych. W zakresie uzasadnionym daną usługą, Spółka może poprosić Użytkownika Serwisu o podanie w formularzu następujących danych osobowych:

 1. imię, nazwisko, nazwa firmy;
 2. adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji;
 3. ulica nr domu/lokalu;
 4. kod, miejscowość;
 5. e-mail;
 6. numer telefonu;
 7. numer NIP, REGON;
 8. identyfikatory Użytkownika i hasło.
Ponadto może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, publiczny adres IP, informacje o przeglądarce Użytkownika).

8. Spółka może zbierać dane osobowe podane w formularzu przez Użytkowników w celu:

 1. dokonania procesu rejestracji w Serwisie,
 2. realizacji zamówień,
 3. kontaktu handlowego,
 4. tworzenia kont i weryfikacji użytkowników korzystających z usług internetowych,
 5. wysyłania informacji o charakterze marketingowym,
 6. udziału w konkursach organizowanych przez Spółkę,
 7. rekrutowania na wybrane stanowiska pracy,
 8. rozpatrywania reklamacji,
 9. odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Użytkowników.

9. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgoda? Użytkownika, bądź na żądanie uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa organów.

10. Administrator danych zapewnia Użytkownikowi Serwisu dostęp do danych osobowych, wgląd do treści danych oraz do ich poprawiania, aktualizacji i usuwania. Zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie, po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta – tel. 22 100 88 00.

11. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Ochrony Prywatności i zasad zastosowania plików „cookies” w Serwisie, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

II. Polityka plików cookies:

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskuje do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

5. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

6. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:

 1. Tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
 2. Stałe - pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Użytkownika ustawienia przeglądarki.
 3. Funkcjonalne - umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności Serwisu.
 4. Zewnętrzne - pochodzące z zewnętrznej witryny która zbiera ogólne i anonimowe dane statystyczne np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem Serwisu . Serwis współpracuje z Google Analytics.
  Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

Bing: http://www.microsoft.com/PrivacyStatement/pl-pl/Bing/Default.aspx#EAB

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek